fbpx

Marketingdoelstelling bepalen

SMART marketingdoelstellingen

 

Waarom is dit belangrijk?

Marketingdoelstellingen bepalen uw koers

Naar aanleiding van de SWOT analyse zijn we in staat om de marketingdoelstellingen van een onderneming te formuleren. Deze doelstellingen zijn concreet en geven een goede houvast in de koers die u met uw onderneming wilt varen.

 

Ook marketingdoelstellingen moeten SMART zijn.

Marketingdoelstellingen worden vaak niet goed omschreven, ze zijn niet concrete genoemd en zijn vaak vrijblijvend geformuleerd. Om een succesvolle onderneming te leiden moeten de doelen zoveel mogelijk SMART zijn.

Hiermee bedoelen we:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdgebonden

Een marketingdoelstelling moet u de juiste richting geven. Hij geeft aan wat u wilt bereiken, stuurt het gedrag van uw medewerkers en uzelf en geeft aan welke resultaten wanneer bereikt moeten worden. Door een juiste formulering is de kans groter dat er iets van terecht komt.

 

SMART marketingdoelstelling Specifiek

Omschrijf duidelijk en concreet het doel. Met duidelijk en concreet bedoelen we dat er waarneembare acties of resultaten beschreven worden met een concrete doel uitgedrukt in een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven. Een doelstelling als “we moeten groeien!” is dus niet concreet genoeg. Want als we eerlijk zijn willen we vaak niet met 1 groeien, maar met meer. Dus het is van belang om concreet te zijn.

Voorbeelden van vragen zijn:

 • Wat wil je als organisatie bereiken?
 • Wie zijn hier dan bij betrokken?
 • Waar vindt het plaats?
 • Wanneer gaan we starten?
 • Welke doelstellingen hebben de hoogste prioriteit?
 • Waarom willen we dit doel bereiken?

Door het specifiek formuleren van uw doelstelling bent u in staat om duidelijke afspraken te maken met de betrokkenen en is het gemakkelijker om er invulling aan te geven.

 

SMART marketingdoelstelling Meetbaar

Maak uw doelstellingen meetbaar. Formuleer ze zodat je naderhand goed kunt meten of de doelstelling die u voor ogen had ook bereikt is. Bijvoorbeeld: Hoeveel willen we verkopen? Hoe kunnen gaan we dat meten/bijhouden? Er zal een methode moeten worden bepaald om te controleren of het doel op een bepaald moment bereikt is. Stel uzelf de vraag “wat is er af als het af is?” en maak een nulmeting om zo een startsituatie te bepalen.

 

SMART marketingdoelstelling Acceptabel

Doelstellingen dienen onderschreven te worden door de organisatie. Komen de doelstellingen overeen met de doelstellingen van het bedrijf? En is iedere betrokkenen bereid om deze doelstellingen na te leven?

Wanneer u een doel voor uzelf stelt, dan is het voldoende wanneer u dat alleen accepteert, maar wanneer u doelen voor een ander stelt, dan is het belangrijk dat zij ook het nut van deze doelen inzien en dienen ook zij deze doelen na te streven.

Wanneer dit niet het geval is, dan is het praktisch niet mogelijk om de gestelde doelen te realiseren. Acceptatie is dus van groot belang.

SMART-doel voor uzelf stelt, dan is het voldoende dat u het zelf accepteert. Maar wanneer u als leidinggevende een doel voor een groep mensen stelt, dan is het belangrijk dat er draagvlak voor is. De medewerkers moeten het willen, anders wordt het doel niet gehaald of beklijft de verandering niet.

De letter A in SMART wordt ook wel eens uitgelegd als “Aanwijsbaar”. Het moet dus duidelijk zijn wie welke taken moet verrichten om het voorafgestelde doel te kunnen bereiken.

 

SMART marketingdoelstelling Realistisch

Is het doel dat u voor ogen heeft haalbaar? Spreken we over een uitvoerbaar plan met inspanningen die aanvaardbaar zijn? Hebben de betrokkenen voldoende kennis, capaciteit, middelen en bevoegdheden? Dit is erg belangrijk, want een onbereikbaar doel motiveert mensen niet om actie te ondernemen.

Wanneer men het gevoel heeft dat ze iets extra’s moeten doen om het doel te bereiken, dan zullen ze trots zijn wanneer dit bewerkstelligd wordt en geeft het ze energie voor nieuwe doelen.

Een onrealistisch doel is een doel dat niet aan een specifieke doelgroep kan worden gehangen. Bijvoorbeeld de winst van een bedrijf verhogen met 10% is niet alleen te realiseren door uw verkopers. Dit is namelijk het resultaat van gehele onderneming.

De letter R in SMART wordt ook wel eens uitgelegd als “Relevant”. Een realistisch en zinvolle doelstelling geeft energie en motiveert.

 

SMART marketingdoelstelling Tijdgebonden

De doelstelling tijdgebonden geeft een duidelijk start- en einddatum van de doelstellingen. Wanneer gaan we starten met de activiteiten? Wanneer is een activiteit klaar? En wanneer hebben we het doel bereikt?

 

Wil je meer verkeer naar je website?

Heb je je marketingdoelstellingen bepaald? Dan is het tijd voor stap 2 om met je bedrijf te groeien.

Lees hier alles over SEO Optimalisatie. Wat het is en hoe waardevol het voor je bedrijf is.

Wilt u graag offerte ontvangen?

Heeft u nog vragen over SEO Optimalisatie of wilt u graag een offerte ontvangen? Neem dan telefonisch contact op of geef via het contactformulier aan wanneer u graag teruggebeld wilt worden.

 

We kunnen na een kort gesprek desgewenst een geheel vrijblijvende offerte voor u maken. Zodat u weet wat u kunt verwachten.

Contact opnemen

Call Now Button